https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest tussenschoolse opvang | OBS de Samensprong

tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (tso) op de Samensprong door "Brood en Spelen"

Iedere dag blijven er heel wat kinderen over op de Samensprong. De TSO-krachten van "Brood en Spelen" doen hun uiterste best om dit voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen.
De TSO kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Deelname kost € 2,40 per kind per keer. Betaling verloopt via "Brood en Spelen".

Om 12:00 uur gaan de kinderen in groepen eerst lekker hun meegebrachte boterhammen opeten dit onder begeleiding van een overblijf ouder. Bij het overblijven kunnen ze melk, thee of (warm) water krijgen.

Na het eten is het tijd om te spelen. De kinderen kiezen zelf wat ze willen gaan doen.

Ze mogen onder begeleiding van een overblijfouder binnen en buiten spelen. Binnen kunnen ze o.a. kleuren, knutselen, met Kapla en Lego spelen en gezelschapsspelletjes doen. Buiten kunnen ze voetballen, met de karren en steppen spelen en in de zandbak. Met regenweer hebben we een aangepast programma.

Rond 12:50 uur ruimen we gezamenlijk op en worden de kinderen naar de groepen begeleid. Om dit goed te laten verlopen, hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Ook is er een informatieboekje, die je ook op deze site terug kunt vinden. We zouden het fijn vinden als je dit samen met je kind(eren) wil doorlezen. Als je nog verdere vragen hebt, dan kun je deze stellen aan Yvonne Stappers, zij is de coördinator van de TSO. Yvonne is van maandag t/m donderdag op school aanwezig, of stuur een e-mail naar y.stappers@obs-desamensprong.nl. Meedoen in het overblijfteam? Graag! 

Wij kunnen voortdurend extra ondersteuning gebruiken. Dit kan volgens rooster, waarbij je kunt aangeven op welke dag(en) je beschikbaar bent. Er staat een vrijwilligersvergoeding en fijn werken in het overblijfteam, met leuke kinderen, tegenover.

 

Informatie TSO zie www.broodspelen.nl