https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest aanmelden | OBS de Samensprong

aanmelden

Kom kijken en ervaar de leer- en werksfeer binnen de school.
Maak daartoe liefst even een afspraak met onze directrice, Joanneke Verstappen. Zij wijst je de weg.

Kinderen die nog 4 jaar moeten worden.
Ook hebben we in het begin van het kalenderjaar 3 open ochtenden.
Tijdens deze open ochtend word je geïnformeerd en rondgeleid door de school en laten we je vanzelfsprekend de school (in werking) zien! Zo kun je een weloverwogen een keuze maken.

  • De 3 OPEN OCHTENDEN zijn:
    donderdag 1 februari (08.30-12.00)
    maandag 5 februari (08.30-12.00)
    dinsdag 6 februari (08.30-12.00)

  • meld je HIER aan voor een open ochtend.
​Een algemene aanmeldingsdag in Grubbenvorst.

Ieder jaar in februari is er op de twee basisscholen in Grubbenvorst een vaste aanmeldingsdag.

De AANMELDINGSDAG is dinsdag 27 februari van 15.30 tot 17.00 uur.

Als je niet op de open dag kunt komen, maak dan gerust een afspraak voor een ander moment. Dit mag ook eerder dan de open dagen.

Aanmeldingsprocedure
Op school of via de gemeente ontvangt u een aanmeldformulier. Ongeveer 3 maanden voor de startdatum ontvangen de ouders aanmeldformulier deel 2, waarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Op basis van de inhoud van dit formulier en na eventuele aanvulling van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt de aanmelding definitief gemaakt. Het is mogelijk dat er in deze fase een aanvullend gesprek met de ouders wordt gevoerd. U wordt geïnformeerd over de definitieve inschrijving.

Vervolgens start de intake-procedure. 

Ongeveer 3 weken voor de start, ontvangen nieuwe ouders intakeformulier deel 3. 

Dit formulier wordt besproken bij het intakegesprek. Ouders worden samen met hun zoon of dochter uitgenodigd voor dit gesprek met de toekomstige leerkracht van het kind. 

Er wordt kennisgemaakt met de nieuwe leerling en tevens worden algemene praktische zaken besproken die horen bij de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep.

 

Peuteractiviteiten 

Kinderen die zijn aangemeld mogen voordat ze 4 jaar oud worden twee dagdelen komen kennismaken. Bij ons op school gebeurt dit op de maandagochtend. De data hiervan ontvangen de ouders van te voren via de mail.Tijdens deze ochtenden draait het kind voor de eerste keer mee in de groep. Zo leert het de klasgenootjes en de leerkracht al een beetje beter kennen. Ook is het kind dan al enigszins bekend met de dagelijkse routines.

 

Kinderen starten officieel op school als ze vier jaar zijn geworden. In Grubbenvorst gebeurt dit op de eerste maandag nadat ze vier jaar geworden zijn.

 

Informatie- en inloopavond

Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatie- inloopavond. Hiervoor krijgen jullie te zijner tijd een uitnodiging. Graag willen wij tijdens de inloopavond aan alle ouders van de school laten zien waar we in- en rondom de klas mee bezig zijn en gaan zijn in het verdere schooljaar. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de andere ouders van nieuwe kinderen.