https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest een goede school met een fijne sfeer | OBS de Samensprong

een goede school met een fijne sfeer

Op de Samensprong krijgt elk kind de ruimte om naar de beste versie van zichzelf te groeien 

Elk kind moet zich veilig voelen, het gevoel hebben dat het op onze school gerespecteerd wordt en het moet weten en zien dat er aandacht is voor elkaar. Jullie kind moet zich uitgedaagd voelen om stap voor stap al lerend zijn/haar weg te vinden richting de toekomst.

Samen met ouders hebben bovenstaande statements verwoord in vier motto's:

  • Er uit halen wat er in zit: Kinderen hebben veel mogelijkheden. Dagelijks doet het team samen met de ouders hun uiterste best kinderen te leren het beste van zichzelf te laten zien, elk kind vanuit de eigen mogelijkheden. Vanuit een stevige basis van rekenen, taal en wereldoriëntatie gaan kinderen op zoek naar antwoorden vanuit hun eigen kritische vragen. Van hieruit doen ze kennis op, doen ze vanuit argumenten hun eigen wereldbeeld op.
  • Leren doen we samen: kinderen leren individueel en samen. Kennis kun je alleen en samen verwerven en toepassen. Op school worden veel variaties in werkvormen gebruikt die het opdoen van basiskennis en het toepassen ondersteunen.
  • Een fijne sfeer: vanuit positieve verwachtingen over ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen bouwen wij een sfeer waarin kinderen zichzelf mogen zijn en van hieruit verder kunnen groeien samen met de andere kinderen om hen heen.
  • Openbaar onderwijs: de basis van onze identiteit is dat iedereen welkom is bij ons op school, vanuit alle achtergronden die kinderen en hun gezinnen meebrengen worden we als schoolgemeenschap rijker. Ieder kind heeft zijn eigen waardevol verhaal. Hier is iedereen oprecht benieuwd naar!