https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest nieuwe leerlingen aanmelding en instroom | OBS de Samensprong

nieuwe leerlingen aanmelding en instroom

Kinderen die al 4 jaar zijn

Deze kinderen kunnen direct aangemeld worden. Maak daartoe liefst even een afspraak met onze directeur, Robert Joosten. Hij wijst je de weg.

Kinderen die nog 4 jaar moeten worden

Ouders melden hun kind aan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Ieder jaar in januari is er op de twee basisscholen in Grubbenvorst een vaste aanmeldingsdag. Dit jaar zijn er vooraf 3 open dagen. Klik op deze link voor het inplannen van een afspraak. (deze link komt 23 december beschikbaar)

Tijdens deze open dagen is er ruimte en tijd voor een gesprek met de directeur en de intern begeleider, ook zijn er ouders van school waarmee je van gedachten kunt wisselen en laten we je vanzelfsprekend de school (in werking) zien! Zo kun je een weloverwogen keuze maken.

  • De 3 OPEN DAGEN zijn:
    • dinsdag 16 januari 2024 (08.45-12.00)
    • donderdag 1 februari 2024 (08.45-12.00)
    • maandag 5 februari (08.45-12.00)
    • dinsddag 6 februari (08.45-12.00)
  • De AANMELDINGSDAG is dinsdag 27 februari van 15.30 tot 18.00 uur.

Als je niet op de open dag kunt komen, maak dan gerust een afspraak voor een ander moment. Dit mag ook eerder dan de open dagen.

Kinderen starten officieel op school als ze vier jaar zijn geworden. In Grubbenvorst gebeurt dit op de eerste maandag nadat ze vier jaar geworden zijn.

Ruim voordat het kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op. Jullie worden uitgenodigd voor een takegesprek. De leerkracht leert de ouder(s)/verzorger(s) en kind al een beetje kennen en kunnen we samen zorgen voor een goede afstemming op school. Zo bespreken we kort een aantal zaken over het reilen en zeilen op school en is er gelegenheid om vragen te stellen. Tevens worden het kind uitgenodigd voor de ´peuteractiviteit´.

De peuteractiviteiten
Het kind komt 2 maandagochtenden voor de echte start oefenen. Zo leert het kind de klas, de andere kinderen en de leerkracht al een beetje kennen en is de stap om echt te beginnen niet meer zo groot.
Mocht het kind niet meedraaien met de peuteractiviteit organiseert de groepsleerkracht een los oefenmoment. Op de maandagochtend (mits deze voorhanden is) is een medewerker van kinderdagverblijf " 't Nest" aanwezig die de groep en peuters ondersteunt; voor de instromende kinderen een vertrouwd gezicht. Wij zien voor de kinderen en voor de school een grote toegevoegde waarde in peuteractiviteiten op school. Zo ontstaat er voor kinderen een  meer doorgaande, natuurlijke ontwikkeling. En voor onze school een mooie uitdaging: welke activiteiten passen echt bij peuters en hoe kunnen we peuters (maar ook jonge kleuters) zo optimaal mogelijk begeleiden? Een ideale manier om te groeien in school en alvast de kinderen, de juffen en het klaslokaal te leren kennen. Een ideale kans ook voor de leerkracht en de pedagogisch medewerkster om van elkaar en met elkaar te leren!
Deze activiteit is niet verplicht; samen met ouders en medewerkers van 't Nest bespreken we of het kind er aan toe is.

Informatie- en inloopavond
Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatie- inloopavond. Hiervoor krijgen jullie te zijner tijd een uitnodiging.  Graag willen wij tijdens de inloopavond aan alle ouders van de school laten zien waar we in- en rondom de klas mee bezig zijn en gaan zin in het verdere schooljaar. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de andere ouders van nieuwe kinderen.