nieuwe leerlingen aanmelding en instroom

Kinderen die al 4 jaar zijn

Deze kinderen kunnen direct aangemeld worden. Maak daartoe liefst even een afspraak met onze directeur, Robert Joosten. Hij wijst je de weg.

Kinderen die nog 4 jaar moeten worden

Ouders melden hun kind aan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Ieder jaar in januari is er op de twee basisscholen in Grubbenvorst een vaste aanmeldingsdag. Van te voren zijn er twee open dagen. Tijdens deze open dagen is er ruimte en tijd voor een gesprek met de directeur en de intern begeleider, ook zijn er ouders van school waarmee je van gedachten kunt wisselen en laten we je vanzelfsprekend de school (in werking) zien! Zo kun je een weloverwogen keuze maken.

  • De OPEN DAGEN zijn maandag 27 en donderdag 30 januari 2020  van 08.30 tot 15.30 uur.
  • De AANMELDINGSDAG is dinsdag 4 februari 2020 van 15.30 tot 18.00 uur.

 

Als je niet op de open dag kunt komen, maak dan gerust een afspraak voor een ander moment. Dit mag ook eerder dan de open dagen.

Kinderen komen op school als ze vier jaar zijn. In Grubbenvorst gebeurt dit op de eerste maandag nadat ze vier jaar geworden zijn. Op de maandagochtend is een medewerker van kinderdagverblijf " 't Nest" aanwezig die de groep ondersteunt; voor de instromende kinderen een vertrouwd gezicht. Ruim van te voren neemt de groepsleerkracht in de groep waar je kind geplaatst wordt contact op voor de 'peuter activiteiten'. Het kind komt dan drie maandagochtenden voor de echte start oefenen. Zo leert het kind de klas, de andere kinderen en de leerkracht al een beetje kennen en is de stap om echt te beginnen niet meer zo groot. Als je kind niet meedraait met de peuter activiteit organiseert de groepsleerkracht een 'oefen-morgen'.

Ook is in de periode voorafgaand aan de officiële startdatum een kort intakegesprek met de groepsleerkracht en mogelijk met de intern begeleider. Zo leren wij ouder(s)/verzorger(s) en kind al een beetje kennen en kunnen we samen zorgen voor een goede afstemming op school. Zo  bespreken we kort een aantal zaken over het reilen en zeilen op school en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatie- inloopavond. Hiervoor krijgen jullie te zijner tijd een uitnodiging.  Graag willen wij tijdens de inloopavond aan alle ouders van de school laten zien waar we in- en rondom de klas mee bezig zijn en gaan zin in het verdere schooljaar. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de andere ouders van nieuwe kinderen.

De peuteractiviteiten

Wij zien voor de kinderen en voor de school een grote toegevoegde waarde in peuteractiviteiten op school. Zo ontstaat er voor kinderen een  meer doorgaande, natuurlijke ontwikkeling. En voor onze school een mooie uitdaging: welke activiteiten passen echt bij peuters en hoe kunnen we peuters (maar ook jonge kleuters) zo optimaal mogelijk begeleiden?

Iedere maandagmorgen werken er in groep 1-2 peuters mee. Deze activiteiten bieden we aan in samenwerking met kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 't Nest. De peuteractiviteiten zijn toegankelijk voor kinderen die aangemeld zijn op onze school en in de loop van het jaar instromen. Deze activiteit is niet verplicht; samen met ouders en medewerkers van 't Nest bespreken we of het kind er aan toe is. Peuters krijgen dan de mogelijkheid om op onze school  drie maandagochtenden mee te draaien.

De peuteractiviteit start dus ongeveer vier weken voordat het kind vier jaar wordt. De peuters worden begeleid door Esther Driessen, pedagogisch medewerkster van " 't Nest". De peuters zullen een aantal activiteiten met hun eigen groepje uitvoeren, maar zullen het grootste deel van de tijd meedraaien in de kleutergroep. 

Een ideale manier om te groeien in school en alvast de kinderen, de juffen en het klaslokaal te leren kennen. Een ideale kans ook voor de leerkracht en de pedagogisch medewerkster om van elkaar en met elkaar te leren!