https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest stichting Akkoord! | OBS de Samensprong

stichting Akkoord!

Hier gaan we voor: Onze missie

Akkoord! is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: Niet apart maar samen. 
De afgelopen jaren is er dankzij de inzet van alle mederwerkers veel te stand gebracht. Akkoord! blijft echter alert op wat er nodig is om het onderwijs op de scholen bij de tijd en op kwalitatief hoog niveau te houden. 

De missie van Akkoord! luidt: krachtig, kwalitatief openbaar onderwijs

Hier staan we voor: onze visie

Vanuit – wetenschappelijk gefundeerde – beelden over hoe kinderen leren, hoe we dat leren organiseren, welke professionaliteit van onze medewerkers dat vraagt en hoe leiderschap daaraan bijdraagt, onderscheiden we vier aandachtsgebieden:

Eigentijds onderwijs
Gericht op het (toekomstig) functioneren van de aan ons toevertrouwde kinderen; gericht op cognitie (kennis en vaardigheden), op socialisatie én op de individuele persoonsvorming.

Duurzame kwaliteit
Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Oftewel: onze kwaliteit is de norm plus ambitie.

Professionele organisatie
Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams. Voortdurende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Verbinding en samenwerking
Akkoord! PO staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie!

 

T: 077-8500029

E: info@akoord-po.nl