https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest stichting Akkoord! | OBS de Samensprong

stichting Akkoord!

OBS de Samensprong hoort bij Akkoord! In deze stichting voor openbaar onderwijs werken 10 scholen uit Noord- en Midden-Limburg samen. zie ook: www.akkoord-po.nl

In deze stichting 'gaan wij als scholen voor en staan we voor':

Openbare identiteit

Burgerschapseducatie staat de komende jaren hoog op de Akkoord!-agenda. Vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zal Akkoord!, gedurende de komende  beleidsjaren, de verhouding tot een aantal ingewikkelde actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat, armoede, individualisering, polarisatie, discriminatie en globalisering verder verkennen. Het nader inzoomen op de rol en plek van de (openbare) onderwijsorganisaties zal ertoe leiden dat alle Akkoord! scholen en kindcentra, ook in het huidige dynamische tijdbeeld, een essentiële bijdrage kunnen leveren aan samen-leven.

 

Duurzame onderwijskwaliteit

Vanuit de Akkoord!-visie op onderwijs, investeren alle Akkoord!-teams gedurende de beleidscyclus 2023-2027 voortdurend in het actueel houden van kennis en aanbod. 

Om daarbij te leren van elkaars ervaringen en expertise, zijn op stichtingsniveau verschillende structurele onderwijskundige netwerken opgericht. Naast het directieteam, wordt er ook uitgewisseld door kwaliteitscoördinatoren, specialisten-talentontwikkeling en via het platform van Akkoord!-connect. 

Geslaagde interventies en ondersteunende kwaliteitsaspecten worden ook in de komende beleidsperiode duurzaam geborgd in een doordacht en transparant kwaliteitszorgsysteem, met maximale opbrengsten in de volle breedte als uiteindelijk doel.

 

Professionele organisaties

Kwalitatief goed onderwijs, begint bij vakbekwame, enthousiaste medewerkers. Deskundige professionals zijn essentieel kapitaal! In een tijd van personele schaarste kan excellent werkgeverschap het verschil maken.  Akkoord! neemt de bijdrage van elke, aan de stichting verbonden beroepskracht, serieus door:

  • vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen te werken in hechte teams;

  • doorlopend te investeren in ieders ontwikkeling (onder andere door middel van de eigen Akkoord!-Academie);

  • vanzelfsprekend oog te hebben voor het verhaal van de mens achter de professional;

  • successen te vieren!

 

Verbinding en samenwerking

Akkoord!-scholen en kindcentra zijn, en blijven ook de komende jaren, uiterst actief in de omgeving. 

Overtuigd van de meerwaarde nemen Akkoord!-professionals deel aan externe netwerken om de intern aanwezige kennis uit te  breiden en de eigen kwaliteit te toetsen.

Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren teams met liefde, tijd en energie.

 

T: 077-8500029

E: info@akoord-po.nl