https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest werkgroep evenementen (WE) | OBS de Samensprong

werkgroep evenementen (WE)

De werkgroep bestaat uit een aantal ouders en twee teamleden. Deze werkgroep bereidt een groot aantal feesten voor en zorgen voor de organisatie van de uitvoering hiervan.

De werkgroep evenementen beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage en bekostigt hiermee evenementen en activiteiten die niet in het budget van de school zitten.